پرسشنامه دکتر فتاحی

آزمون مزاج سنجی دکتر فتاحی

آزمون مزاج سنجی دکتر فتاحی جهت بررسی مزاج مغز طراحی شده است که بر اساس امتیاز مشخص شده وضعیت تری خشکی یا گرمی تری مغز را مشخص می‌کند. این پرسشنامه اکثر مراحل استاندارد پرسشنامه شامل طراحی و اعتبارسنجی اولیه و نیز بررسی روایی پرسشنامه بطور کامل انجام و در مقاله گزارش شده است.

تعداد سوالات

35 سوال

ویژه

تعیین مزاج مغز (دماغ)

زمان آزمون

12 دقیقه

هزینه

رایگان

— Fattahi Brain Mizaj Questionnaire (FBMQ) —

پرسشنامه مزاج مغز فتاحی

این پرسشنامه حاصل پایان نامه دکترای تخصصی طب ایرانی آقای دکتر سید محمود فتاحی در دانشگاه شهید بهشتی می باشد که با همکاری تیم متخصصین طب ایرانی و متخصصین ابزارسازی انجام شده است. اکثر مراحل استاندارد پرسشنامه شامل طراحی و اعتبارسنجی اولیه و نیز بررسی روایی پرسشنامه بطور کامل انجام و در مقاله گزارش شده است. به علت محدودیت های موجود، آخرین مرحله اعتبارسنجی پیش­بینی شده در پروژه یعنی  مرحله روایی سازه و تعیین حساسیت و ویژگی نقاط برش با استفاده از داوطلبان تعیین مزاج شده توسط تیم متخصصین انجام نشده است. لذا نقاط برش معرفی شده در مقاله طبق مدل تقسیم ­بندی در سه مقطع می باشد که بر اساس نقطه برش فعلی اکثر افراد تکمیل کننده پرسشنامه با مزاج معتدل دماغ تشخیص داده خواهند شد. امید است در اولین زمان ممکن، ادامه این پروژه یعنی تکمیل آخرین مرحله اعتبارسنجی و تعیین نقاط برش دقیق­تر و حساسیت و ویژگی آن­ ها توسط تیم پژوهش قبلی یا سایر پژوهشگران انجام پذیرد.

در شرایط فعلی از پژوهشگران محترم درخواست می گردد قبل از استفاده از این پرسشنامه در مطالعات خود با مجریان طرح یا سایر متخصصین طب ایرانی و متدولوژیست مشورت نمایند. البته استفاده از میانگین نمرات گرمی سردی یا تری خشکی پرسشنامه مزاج مغز (دماغ) با متغییرهای مد نظر در مطالعات مرتبط در همین شرایط نیز کاملا کاربردی است و نیازی به تعیین نقاط برش پرسشنامه ندارد.

لینک دریافت مقاله:

http://cjmb.org/text.php?id=476

شیوه ارجاع دهی (APA) به مقاله پرسشنامه:

Masoom, S. M. F., Ebadi, A., Zanjani, R. C., Movahhed, M., Mojahedi, M., Saeidi, A., & Heydarirad, G. (2021). Design and validation of a diagnostic tool for distinguishing temperament of brain (Mizaj-e Demagh) in Iranian traditional medicine. Crescent Journal of Medical & Biological Sciences, 8(1).‏

ایمیل پژوهشگر محترم:

دکتر سیدمحمود فتاحی – متخصص طب ایرانی

smfattahim@gmail.com