مزاج سنج لوگو

مزاج سنج یک بستر آنلاین برای ارائه آزمون های تعیین مزاج به صورت علمی می باشد که زیر نظر متخصصین طب ایرانی (طب سنتی) و اعضای هیات علمی دانشگاه فعالیت می کند. آزمون های موجود در سایت مزاج سنج بر اساس پرسشنامه های دانشگاهی که اغلب برگرفته از پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی می باشد، ارائه شده است.

آزمون مزاج سنجی دکتر سلمان نژاد