کلام اول
منوی سایت

کلام اول

هر چند در دستگاه آفرینش خداوند گروه های مختلف موجودات از جمله انسان ها دارای وجوه مشترک فراوانی هستند، اما هر انسانی با سایر همنوعان خود دارای اختلافاتی در ساختار خلقت خود می باشد که سبب وجه تمایز وی از دیگران شده است. اگر چند لحظه در خصوصیات جسمی، روحی و رفتاری خود دقت نمایید دهها تفاوت با اعضای خانواده و اطرافیان خود خواهید یافت. این تفاوت ها منشاء بسیاری از تغییر و تحولات زندگی هر فرد می باشند. در پزشکی ایرانی مجموع خصوصیات جسمی، روحی و روانی افراد در قالب مفهوم مزاج تعریف شده است. بر اساس دیدگاه حکمای بزرگ پزشکی ایرانی مانند جناب ابن سینا، مزاج یکی از محوری ترین شاخص های تعیین سلامت و بیماری افراد است. پزشکان این مکتب با بررسی وضعیت مزاج هر فرد از نظر گرمی سردی یا تری خشکی دستورات حفظ سلامتی مخصوص وی را توصیه و در صورت بیماری، بر اساس وضعیت مزاجی وی نسخه درمانی تجویز می نموده اند.
جهت تعیین مزاج شاخص های فراوانی در کتب طب سنتی ایران ارایه شده است اما جمع بندی آنها و تعیین مزاج نهایی، توسط عموم مردم کاری دشوار است و نیازمند فرم پرسشنامه استانداری است که بر اساس آن بتوان با اطمینان نسبی، تعیین مزاج  نمود و بدنبال آن دستورات حفظ سلامتی مخصوص همان مزاج را انجام داد.
آزمون تعیین مزاج دکتر مجاهدی اولین فرم استاندارد تعیین مزاج است که به همت ایشان و اساتید برجسته طب سنتی ایران طراحی و استاندارد سازی شده است.

خبرنامه (اشتراک رایگان)