تالیف : حکیم میرزا محمدکاظم گیلانی
تصحیح و تحقیق : دکتر رسول چوپانی

ناشر : انتشارات طب سنتی ایران


کتاب گرانقدر حفظ‌‌‌ الصحه ناصری که در حقیقت یک دوره کامل آشنایی با ستّه ضروریه و مبانی تدابیر حفظ تندرستی بر اساس سن، مزاج، جنسیت، چاقی، لاغری، مسافرت‌های خشکی و دریایی، بهداشت اعضا و اندام‌های مختلف و دانش تغذیه و انواع مواد غذایی و نیز پیش آگهی بیماری‌هاست،توسط حکیم میرزا محمد کاظم فرزند محمد رشتی (ملک الاطباء گیلانی) تألیف شده است.
این کتاب ارزشمند با تصحیح و تحقیق آقای دکتر رسول چوپانی به زیور چاپ آراسته شده و شامل مقدمه‌ای از استاد اسماعیل ناظم و مقاله‌ای در باب دانش حفظ صحت و همچنین خود کتاب، به قلم پزشک فرزانه، دکتر مجید انوشیروانی است.

مطالعه این کتاب به همه عزیزانی که مایل به آگاهی از اصول حفظ سلامت بر مبنای طب سنتی ایران هستند با هر میزان از دانش و با هر رشته تحصیلی و شغلی توصیه می‌گردد.